Warunki narciarskie:  
,
Godziny otwarcia wyciągu:  9°° - 21°°
 • Pogoda w Nowym Targu: Bezchmurnie
 • Pokrywa śnieżna na stoku: 60 cm cm
 • Temperatura odczuwalna: 0 °C
Dobre

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia & Serwis

Dla wszystkich osób, które nie posiadają własnego sprzętu przygotowaliśmy wypożyczalnie, która umożliwi Państwu szusowanie na nartach lub snowboardzie. W naszej ofercie znajdują się nowoczesne komplety nart i snowboardu, jak również inne akcesoria potrzebne do jazdy. Ponad to pracujący u nas specjaliści pomogą Państwu w doborze odpowiedniego sprzętu.

Oferujemy profesjonalny serwis. Nasza usługa wykonywana jest ręcznie przy użyciu najlepszego sprzętu serwisowego, co umożliwia mniejsze zużycie państwa sprzętu i możliwość dłuższego utrzymania go w jak najlepszym stanie i jak najdłuższego korzystania z niego.
Regulamin wypożyczalni:
 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i dobrowolnie pozostawi jeden z nich w siedzibie wypożyczalni, lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką formę zabezpieczenia wybrać.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialnością.
 10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialnością Klienta.
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 12. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 13. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Klient ponosi odpowiedzialnością za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 15. Klient ponosi odpowiedzialnością za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 17. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.
 18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.


KONTAKT

WYCIĄG NARCIARSKI "ZADZIAŁ"
A oś. Zadział 13, 34-400 Nowy Targ
T tel. (018) 2669137
E e-mail: wyciag@zadzial.pl

POŁOŻENIE

ZESKANUJ KOD         
   

PARTNERZY

 

NetSoftware 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone